Cultură & EducațieNațional / Externe

Prioritățile Comisiei Europene: O Europă pregătită pentru era digitală

Ce este Uniunea Europeană? Prioritățile Comisiei Europene: O Europă pregătită pentru era digitală

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 27 de țări europene și acoperă aproape tot continentul.

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. ©, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene.
Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Ursula von der Leyen, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia a propus o serie de 6 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

În ultimii ani, tehnologiile digitale au transformat economia și societatea, având un impact asupra ansamblului sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu zi a tuturor europenilor. Datele se află în centrul acestei transformări și este abia începutul. Inovarea bazată pe date va aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de exemplu prin intermediul medicinii personalizate îmbunătățite și al unei noi mobilități, precum și prin contribuția sa la Pactul ecologic european. Într-o societate în care persoanele vor genera cantități din ce în ce mai mari de date, modul în care sunt colectate și utilizate acestea trebuie să pună interesele persoanelor pe primul loc, în conformitate cu valorile europene, cu drepturile fundamentale și cu normele în vigoare. Cetățenii vor avea încredere în inovațiile bazate pe date și le vor adopta numai dacă sunt siguri că orice schimb de date cu caracter personal din UE se va efectua cu respectarea deplină a normelor stricte ale UE în materie de protecție a datelor. În același timp, volumul tot mai mare de date industriale fără caracter personal și de date publice în Europa, combinat cu schimbările tehnologice legate de modul în care datele sunt stocate și prelucrate, vor constitui o sursă potențială de creștere și inovare care ar trebui fructificată.
Cetățenii ar trebui să aibă la dispoziție mijloacele necesare pentru a lua decizii mai bune pe baza informațiilor colectate din datele fără caracter personal. În plus, aceste date ar trebui să fie la dispoziția tuturor, indiferent dacă este vorba de entități publice sau private, mari sau mici, de startup-uri sau întreprinderi gigant. Acest lucru va ajuta societatea să valorifice la maximum inovarea și concurența și să se asigure că fiecare beneficiază de pe urma unui dividend digital. Această Europă digitală ar trebui să reflecte valorile majore oferite de continentul nostru – aceasta ar trebui să fie deschisă, echitabilă, diversă, democratică și încrezătoare.
UE poate deveni un model de prin plan de societate căreia datele îi conferă mijloacele necesare pentru a lua decizii mai bune în întreprinderi și în sectorul public. Pentru a realiza acest obiectiv ambițios, UE se poate baza pe un cadru juridic solid – în ceea ce privește protecția datelor, drepturile fundamentale, siguranța și securitatea cibernetică –, precum și pe piața sa internă care cuprinde întreprinderi competitive de toate dimensiunile și o bază industrială diversificată. Dacă UE dorește să dobândească un rol de lider în economia bazată pe date, trebuie să acționeze imediat și să abordeze în mod concertat o serie întreagă de aspecte, care variază de la conectivitate la prelucrarea și stocarea datelor, puterea de procesare și securitatea cibernetică. În plus, va trebui să își îmbunătățească structurile de guvernanță pentru gestionarea datelor și să își sporească rezervele comune de date calitative care sunt disponibile pentru utilizare și reutilizare.
Ca obiectiv final, Europa urmărește să valorifice beneficiile unei mai bune utilizări a datelor, printre care creșterea productivității și piețe mai competitive, dar și îmbunătățirea sănătății și a bunăstării, a mediului, a guvernanței transparente și a eficacității serviciilor publice. Măsurile prevăzute în prezentul document contribuie la o abordare cuprinzătoare a economiei bazate pe date, care vizează sporirea utilizării și a cererii de date și de produse și servicii bazate pe date în întreaga piață unică.
Prezenta comunicare cuprinde o strategie privind măsurile de politică și investițiile necesare pentru dezvoltarea economiei bazate pe date în următorii cinci ani. Această strategie privind datele este prezentată în același timp cu Comunicarea Comisiei privind „Conturarea viitorului digital al Europei” și o Carte albă privind inteligența artificială, care descrie modul în care Comisia va sprijini și promova dezvoltarea și adoptarea inteligenței artificiale în întreaga UE.
Pe baza acestei strategii, Comisia lansează o consultare cuprinzătoare cu privire la măsurile specifice care ar putea fi luate pentru a menține UE în avangarda economiei dinamice bazate pe date, respectând și promovând în același timp valorile fundamentale care stau la baza societăților europene.
Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro. Daca aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul „Europe Direct” la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare „Europe Direct” din zona dvs. pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare Europe Direct: la Bacău, având structură gazdă Universitatea „Vasile Alecsandri” și în orașul Comănești sub găzduirea administrației locale.

Contact Europe Direct Valea Trotușului Comănești
Manager – Jitaru Narcis,
Tel: 0234 370 401 Mobil: 0741119633

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button

Descoperă mai multe la Acum TV

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura