Acasă Ședințe de consiliu Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.02.2019, ora 15.00

Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.02.2019, ora 15.00

0

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI TÂRGU OCNA
ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ LA DATA DE 28.02.2019

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.
Având în vedere prevederile art. 39, alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 68 si art. 115, alin.1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale – republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006.

D I S P U N :

Art.unic. Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 28.02.2019 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică, a unui spaţiu, având destinaţie cabinet medical de pediatrie, situat în imobilul din str.Slătineanu, nr.1, oraş Târgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare strazi oraş Târgu Ocna”
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Modernizare 4 străzi în oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău:str.Viisoara, str.Capitan Buşilă, str.Tăbăcari, str.Daniela Caurea”
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi dotare Grădiniţa Piticot A, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău”;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotârâre privind imbunătăţirea accesului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, în cadrul Primăriei oraşului Tărgu Ocna, judetul Bacău;
Iniţiator – Consilier Măciucă Săndel Gheorghiţă

7. Raportul Primarului cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Târgu Ocna în anul 2018 conform prevederilor art.63, alin.3), lit.b), din Legea nr.215/2001;

8 .Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.

P R I M A R , AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Ştefan ŞILOCHI SECRETAR ORAS
Corina VÃSOIU