Cultură & Educație

Prioritățile Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă

Ce este Uniunea Europeană? Prioritățile Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Informare de presă

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. România a sărbătorit, acum un an, primul deceniu în Uniunea Europeană, un deceniu în care s-au comunitatea europeană a adus avantaje numeroase românilor, de la libera circulaţie în Europa până accesul pe piaţa muncii, la studii în școlile și universitățile europene, la schimbul de practici în educație între cadrele didactice, la eliminarea tarifelor percepute pentru roaming, la securitatea frontierelor.

Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Jean-Claude Juncker, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene. Comisia a propus o serie de 10 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

Readucem în discuție avantajele fondurilor europene destinate administratiilor publice locale, județene, ong-urilor, imm-urilor, ca parte priorității Comisiei Europene: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Vom relata câteva din liniile de finanțare disponibile în această perioadă, având ca sursă de informații organismul regional ce informează, finanțeaza și controlează banii europeni prin proiecte strategice, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, din Piatra Neamț.

  1. POCU – Axa prioritară 6 – Educație și competențe PI 10.i, O.S. 6.2: Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. Educație de calitate în creșe la nivel național

Obiectiv Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Categorii solicitanti eligibili Ministerul Educației Naționale (MEN)

Partenerii eligibili pot fi: Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar; Instituţii de învăţământ (ISCED 0-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională; Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi; Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; ONGuri; Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale). Activitati eligibile • Realizarea și validarea mecanismelor instituționale și de curriculum național obligatoriu pentru educația și îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani; • Implementarea unui sistem de asigurarea calității educației antepreșcolare; • Instituirea și susținerea parteneriatelor locale; • Formarea profesională specializată unitară, inițială și/sau continuă a unui număr suficient de cadre didactice calificate (educatori puericultori); • Sprijinirea familiilor în îndeplinirea rolului de parteneri în experiența educațională timpurie a copiilor lor, în special în cazul familiilor cu dificultăți economice; • Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar.

Valoare grant: În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea eligibilă maximă a proiectului este de 4.000.000 euro.

Informatii suplimentare

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, 31.12.2019

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513

  1. Programul ERASMUS+

Obiectiv Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Categorii solicitanti eligibili · Autorități publice · Companii / întreprinderi · Instituții publice/private · Instituții școlare · Instituții universitare · Organizații nonguvernamentale Activitati eligibile Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației si Formarii Profesionale: · Proiecte de mobilitate · Parteneriate strategice · Dialogul structurat – Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles: · ”Aliantele cunoasterii” · ”Aliantele competentelor sectoriale” · Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului · Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat · Jean Monnet · Masterat in cotutela · Sprijin pentru politici · Sport

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

  1. Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME

Obiectiv COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 – 2020, având un buget de 2,3 miliarde EUR. COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: • facilitarea accesului la finanțare; • sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; • crearea unui mediu favorabil competitivității; • promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.

Categorii solicitanti eligibili · Intreprinderi mici si mijlocii · Clustere · Autoritati publice Activitati eligibile COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: · Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar · Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere · Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE · Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilorcadru pentru afaceri · Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/c osme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&Cal lIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+Pla nnedOpeningDate/asc

Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro, https://www.adrnordest.ro/index.php?page=catalog_surse_finantare

Daca aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul „Europe Direct” la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare „Europe Direct” din zona dvs. pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare Europe Direct: la Bacău, având structură gazdă Universitatea „Vasile Alecsandri” și în orașul Comănești sub găzduirea administrației locale.

 

Contact Europe Direct Valea Trotușului Comănești

Manager – Jitaru Narcis,

Tel: 0234 370 401  Mobil: 0741119633

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button

Descoperă mai multe la Acum TV

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura