SOCIAL

O uniune energetică rezistentă cu politici clare de viitor pentru schimbări climatice

Ce este Uniunea Europeană? Prioritățile Comisiei Europene: O uniune energetică rezistentă, cu politici clare de viitor pentru schimbări climatice

Informare de presă

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. România a sărbătorit, acum un an, primul deceniu în Uniunea Europeană, un deceniu în care s-au comunitatea europeană a adus avantaje numeroase românilor, de la libera circulaţie în Europa până accesul pe piaţa muncii, la studii în școlile și universitățile europene, la schimbul de practici în educație între cadrele didactice, la eliminarea tarifelor percepute pentru roaming, la securitatea frontierelor.

Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Jean-Claude Juncker, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene. Comisia a propus o serie de 10 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

Viziunea strategică pe termen lung a Comisiei Europene schițează căi fezabile pentru ca Europa să poată face tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al climei până în 2050, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris. Aceasta invită instituțiile, companiile și societățile să colaboreze pentru o economie echitabilă, prosperă și neutră din punctul de vedere al climei.

La 28 noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat viziunea strategică pe termen lung pentru neutralitate climatică până în 2050, „O planetă curată pentru toți”. „Strategia prezintă modul în care Europa poate deschide calea spre neutralitate climatică investind în soluții tehnologice realiste, încurajând cetățenii și armonizând acțiuni în domenii-cheie precum politica industrială, finanțele sau cercetarea – asigurând în același timp echitatea socială pentru o tranziție echitabilă.”

Viziunea strategică a Comisiei oferă o analiză detaliată a opt căi pentru o posibilă economie viitoare a UE, subliniind fezabilitatea și beneficiile colaborării în direcția neutralității climatice. Scenariile se bazează pe soluții tehnologice existente și noi, încurajarea cetățenilor și armonizarea politicii, finanțelor și cercetării. Strategia pe termen lung preconizează o cale echitabilă din punct de vedere social către o economie a UE cu un nivel zero absolut al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, tranziția energetică acționând în strânsă colaborare cu creșterea economică.

Elemente structurale principale

Căile strategiei pe termen lung se bazează pe șapte elemente structurale principale: eficiență energetică sporită; utilizarea sporită a resurselor de energie regenerabile; un sistem de mobilitate curat și conectat; o industrie competitivă bazată pe economia circulară; infrastructuri conectate, la standarde ridicate; o creștere a bioeconomiei și a absorbției naturale a dioxidului de carbon; și utilizarea captării și stocării dioxidului de carbon.

Construirea bazelor pentru neutralitate climatică va necesita acțiuni comune simultane în toate aceste domenii. Crearea unei mobilități mai curate necesită, de exemplu, nu doar combustibili mai curați și o eficiență energetică sporită, ci și o infrastructură sănătoasă și o organizare eficientă a sistemului de mobilitate pe baza digitalizării, partajării de date și standardelor interoperabile. Noile surse de energie vor transforma sistemul energetic numai dacă investițiile care vizează constituirea de noi capacități merg mână în mână cu implicarea crescută a clienților, interconectivitate, stocarea energiei la scară largă, răspunsuri orientate către cerere și management digitalizat.

Strategia preconizează un cadru al UE care va încuraja cercetarea și inovarea, va spori investițiile private, va oferi semnalele potrivite piețelor și va asigura coeziunea socială. Realizarea acestei viziuni va necesita o combinare ambițioasă a inovării tehnologice, investițiilor și acțiunilor în toate sectoarele – dar analiza arată că acest lucru este fezabil și aduce beneficii nu doar pentru climă, ci și pentru economia UE și pentru calitatea vieții cetățenilor.

Cheia este cooperarea

Tranziția Europei către energia nepoluantă este deja în curs. Timp de decenii, Europa a deschis calea către disocierea cu succes a emisiilor de gaze cu efect de seră de creșterea economică. Viziunea Comisiei solicită UE să construiască pe baza acestor realizări, dar recunoaște faptul că inversarea traiectoriei actuale a emisiilor și realizarea neutralității climatice vor necesita eforturi însemnate și cooperare internațională.

Cetățenii au de asemenea un rol important în procesul de tranziție. Nu doar alegerile privind stilul de viață și cele ale consumatorilor afectează rata schimbării, dar viziunea strategică menționează, de asemenea, participarea cetățenilor ca factor important în sistemul energetic viitor.

Actorii regionali și locali joacă și ei un rol-cheie. Strategia pe termen lung consideră orașele ca fiind laboratoare pentru soluții transformatoare și durabile și preconizează că UE va capitaliza acest lucru prin platforme precum Convenția primarilor pentru climă și energie.

Ce urmează?

Reprezentanții Comisiei Europene au început să se întâlnească cu autorități naționale, parlamente naționale, companii, organizații neguvernamentale și cetățeni din mai multe state membre pentru a discuta elementele structurale principale pentru decarbonizarea pe termen lung, așa cum se prevede în viziunea strategică. La 14 martie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind schimbările climatice în care salută publicarea viziunii strategice, discută căile care vizează atingerea unui nivel zero absolut al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050 și ia în considerare obiectivul stabilit pentru jumătatea secolului ca fiind singurul compatibil cu angajamentele UE în cadrul Acordului de la Paris.

De la publicarea sa, „O planetă curată pentru toți” a fost discutată în diverse formațiuni ale Consiliului, inclusiv mediu, agricultură, precum și afaceri sociale și ocuparea forței de muncă. În iunie 2019, Consiliul European a invitat Consiliul și Comisia să realizeze progrese în privința proceselor și instrumentelor care să asigure o tranziție spre o UE neutră din punctul de vedere al climei. Consiliul European își va finaliza orientarea înainte de sfârșitul lui 2019.

Ca urmare a dezbaterii ample între părțile interesate, UE urmează să își prezinte strategia pe termen lung la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC) până în 2020, astfel cum se prevede în conformitate cu Acordul de la Paris.

Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro. Daca aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul „Europe Direct” la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare „Europe Direct” din zona dvs. pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare Europe Direct: la Bacău, având structură gazdă Universitatea „Vasile Alecsandri” și în orașul Comănești sub găzduirea administrației locale.

Contact Europe Direct Valea Trotușului Comănești

Manager – Jitaru Narcis,

Tel: 0234 370 401  Mobil: 0741119633

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button

Descoperă mai multe la Acum TV

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura